درباره دانشکده

درباره دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات

منابع طبیعی و محیط زیست جزء لاینفک از محیط زندگی انسان را تشکیل میدهد چراکه بدون منابع طبیعی محیط زیست مناسب و مهیا، آرامش از زندگی انسان رخت خواهد بست. شاید بتوان گفت هرآنچه که بشریت تاکنون برای بهبود شرایط زندگی خود مهیا کرده است به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به محیط‌زیست و منابع طبیعی است. بنابراین مطالعه، پژوهش، تحقیق و آموزش پیرامون این دو بستر مهم، امری است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. بدون شک مراکز و محیط‌های آکادمیک یکی از بخش هایی هستند که با تربیت نیروی انسانی متخصص در این رابطه می‌توانند به صورت شگرفی تاثیر‌گذار باشند.

دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست واحد علوم و تحقیقات در آذر ماه ۱۳۹۶ از تلفیق دانشکده‌های منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی و علوم و فنون دریایی تأسیس شد. این دانشکده یکی از پیشگامان حرکت در راستای بررسی، پژوهش، تحقیق، آموزش و تربیت متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در کشور است که تاکنون توانسته با فعالیت در این زمینه خدمات شایسته‌ای ارائه دهد.

در حال حاضر این دانشکده با ۸ گروه تخصصی در تمامی مقاطع تحصیلی شامل گروه‌های تخصصی «مهندسی محیط‌زیست»، «علوم محیط زیست»، «مدیریت محیط زیست»، «گروه تخصصی GIS »، «انرژی و اقتصاد»، «علوم و صنایع چوب و کاغذ و شیلات»، «جنگل، مرتع و آبخیزداری» و «علوم دریایی» که دربرگیرنده ۲۸ رشته و گرایش در مقطع دکتری، ۳۴ رشته و گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و ۳ رشته و گرایش در مقطع کارشناسی است، پذیرای علاقمندان به تحصیل در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است. ۸ آزمایشگاه تخصصی مجهز، ۷ مجله با درجه های علمی - پژوهشی، علمی - ترویجی و نمایه شده در ISI فعالیت شرکت دانش‌بنیان «زیست نگار کهن»، بهره گیری از ۵۳ عضو هیأت علمی شاخص، وجود مراکز علمی و تحقیقاتی و کارگاه ها، از جمله امکانات و ویژگی هایی است که دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات را به قطب علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و آموزشی در کشور بخصوص برای برنامه‌ریزی و همکاری در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مشترک با سازمانها و مراکز تبدیل کرده است. فصلنامه های علمی- پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، علمی- ترویجی انسان و محیط زیست، پایداری، توسعه و محیط زیست، منابع طبیعی تجدید شونده، IJEWR ، IJEST و IJMASE از مجلات دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات هستند که علاوه بر چاپ مقالات دانشجویان و استادان در ترویج علوم روز نقش بسزایی ایفا می‌کنند. در این میان مجله IJEST دارای رتبه ISI بوده و با ضریب تأثیر حدود ۲ یکی از معتبرترین مجلات حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در کشور است.

همچنین آزمایشگاه های «انرژی»، «آلودگی هوا و صدا»، «آب و فاضلاب»، «هیدرولیک دریا»، «هیدروژن و پیل سوختی»، «بیوتکنولوژی، و زیست شناسی دریا»، «پایلوت تکنولوژی دریا» و «چوب و کاغذ» از جمله امکانات دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات برای ایجاد بهترین شرایط آموزش و تربیت متخصصان مورد نیاز کشور در حوزه‌های محیط زیست و منابع طبیعی است.

این دانشکده در حال حاضر در طبقات ششم و هفتم بلوک دو آموزشی پذیرای دانشجویان است.

رشته و گرایش‌های دایر در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات به شرح جدول ذیل است.

 

ردیف

نام گروه تخصصی

تعداد گرایش در مقطع کارشناسی

تعداد گرایش در مقطع کارشناسی ارشد

تعداد گرایش در مقطع دکتری

۱

گروه تخصصی مهندسی محیط زیست

--

۱. مهندسی طراحی محیط زیست

۲. مهندسی محیط زیست - آب فاضلاب

۳. مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا

۴. مهندسی محیط زیست - منابع آب

۵. مهندسی محیط‌زیست-مواد زائد جامد

۱. مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب

۲. مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا

۳. مهندسی محیط زیست - منابع آب

۴. مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد

۲

گروه تخصصی علوم محیط زیست

علوم و مهندسی محیط زیست

۱. علوم زمین – زمین شناسی زیست‌محیطی

۲. علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی های محیط زیست

۳. علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین

۴. علوم و مهندسی محیط زیست - مدیریت و حفاظت تنوع زیستی

۱. محیط زیست - آلودگی محیط زیست

۲. محیط زیست - آمایش سرزمین

۳. محیط زیست - تنوع زیستی

۳

گروه تخصصی مدیریت محیط زیست

--

۱. محیط زیست - آموزش محیط زیست

۲. محیط زیست - برنامه ریزی محیط‌زیست

۳. محیط زیست - مدیریت محیط زیست

۴. مدیریت محیط زیست HSE

۱. مدیریت محیط زیست

۲. مدیریت محیط زیست - اقتصاد محیط زیست

۳. مدیریت محیط زیست- حقوق محیط زیست

۴

گروه تخصصی GIS

--

۱. مدیریت مخاطرات محیطی

۲. مطالعات آب و خاک

۳. - مطالعات شهری و روستایی

۴. هواشناسی ماهواره ای

۱- سامانه اطلاعات جغرافیایی

۵

گروه تخصصی انرژی و اقتصاد

مهندسی انرژی

۱. علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی

۲. مهندسی انرژی های تجدیدپذیر

۳. مهندسی سیستم های انرژی - انرژی و محیط زیست

۴. مهندسی سیستمهای انرژی - تکنولوژی انرژی

۵. مهندسی سیستمهای انرژی - سیستم های انرژی

۱. مهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژی) - مدلسازی انرژی

 

۶

گروه تخصصی علوم و صنایع چوب و کاغذ و شیلات

علوم و مهندسی شیلات

۱- صنایع چوب

۲-. علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان

۳- علوم و مهندسی شیلات - فرآورده محصولات شیلاتی

۴- مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی - صنایع سلولزی

۱. بیولوژی و آناتومی چوب

۲. تکثیر و پرورش آبزیان

۳. حفاظت و اصلاح چوب

۴. صنایع خمیر و کاغذ

۵. علوم و صنایع چوب

۶. فرآورده های چندسازه چوب

۷- کامپوزیت‌های لیکنوسلولزی

۷

گروه تخصصی جنگل، مرتع و آبخیزداری

--

۱. علوم و مهندسی جنگل

۲- مهندسی آبخیزداری

۳- مهندسی مرتعداری

۱. علوم و مهندسی آبخیزداری-آب

۲. علوم و مهندسی آبخیزداری - زمین

۳. علوم زیستی جنگل

۴. مدیریت جنگل

۵. علوم و مهندسی مرتع

۶. علوم و مهندسی جنگل

۸

گروه تخصصی علوم دریایی

--

۱ - زیست شناسی دریا - آلودگی دریا

۲- زیست شناسی دریا – بوم شناسی دریا

۳ - زیست شناسی دریا - جانوران دریا

۴ - زیست شناسی دریا - جانوران دریایی

۵.- فیزیک دریا

۱ - اقیانوس‌شناسی فیزیکی - فیزیک دریا

۲ - زیست شناسی دریا – بوم شناسی

۳- زیست فناوری دریا